ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu
  1. Start
  2. Aktualności

Kategoria: Aktualności

Aktualności
Sprawozdanie z badań próbek wody do spożycia

Sprawozdanie z badań próbek wody do spożycia

Wyniki badań z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu

Aktualności
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY INFORMUJE, ŻE: WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 7 W TERMINIE : OD 3 SIERPNIA 2020…

Aktualności
Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Szanowni Państwo! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, zaprasza do udziału w kolejnej  edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Polska smakuje”, którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.…

Aktualności
Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

W związku z realizacją zadania pn.: „ Remont odcinka drogi gminnej nr 334080T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska”,  Wykonawca robót PBI Infrastruktura SA  zawiadamia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu od dnia 16.07.2020 r. na czas…

Aktualności
Ogłoszenie o naborze programu – „Moja Woda”

Ogłoszenie o naborze programu – „Moja Woda”

Szanowni Państwo Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.Podmioty mogące ubiegać…

Aktualności
Poradniki dla rolników

Poradniki dla rolników

Poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące: -prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie, -prowadzenia „rzeźni rolniczej”. Przedmiotowe materiały zostały umieszczone na stronie internetowej Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach…

Aktualności
HerOSI Biznesu

HerOSI Biznesu

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. rozpoczyna realizację projektu „HerOSI Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,…

Skip to content