ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualności

Obecnie GKRPA prowadzi prace przygotowawcze do otwarcia Ośrodka Profilaktyczno-Rozwojowego dla Dzieci i Młodzieży przy Domu Kultury w Koprzywnicy.

Skip to content