Rada Miejska

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  w  KOPRZYWNICY – KADENCJA  2018 – 2023

LP. Imię i nazwisko radnego Funkcja
1 Anna Ossowska Przewodnicząca RM
2 Nina Szynańska Wiceprzewodnicząca RM
3 Paweł Cukierski Wiceprzewodniczący RM
4 Anna Materkowska Radna
5 Beata Krakowiak Radna
6 Justyna Jońca Radna
7 Danuta Rączkowska Radna
8 Marek Kubicki Radny
9 Adrian Piątkowski Radny
10 Dorota Papka Radna
11 Roman Grudzień Radny
12 Anna Kulza Radna
13 Maria Anna Dziubek Radna
14 Artur Bernyś Radny
15 Jerzy Marcjan Radny

 KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ – KADENCJA  2018 – 2023

LP. Komisja Rewizyjna
1 Jerzy MARCJAN
2 Anna MATERKOWSKA
3 Artur BERNYŚ

4

Maria Anna DZIUBEK

5 Dorota PAPKA

LP. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1 Justyna JOŃCA
2 Anna KULZA
3 Beata KRAKOWIAK

LP. Komisja Rolnictwa i Budżetowo – Gospodarcza
1 Beata KRAKOWIAK
2 Nina SZYMAŃSKA
3 Paweł CUKIERSKI
4 Justyna JOŃCA

LP. Komisja Oświaty, Kultury,Ochrony Zdrowia,
Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki
1 Anna KULZA
2 Danuta RĄCZKOWSKA
3 Adrian PIĄTKOWSKI
4 Dorota PAPKA

LP. Komisja Ładu i Porządku Publicznego
1 Adrian PIĄTKOWSKI
2 Anna OSSOWSKA
3 Maria Anna DZIUBEK
4 Roman GRUDZIEŃ

Skip to content