Sołectwa

LP.SOŁECTWOLP.SOŁECTWO
1. BESZYCE 9. NIEDŹWICE
2. BŁONIE 10. POSTRONNA
3. CISZYCA 11. SOŚNICZANY
4.DMOSICE12. ŚWIĘŻYCE
5. GNIESZOWICE 13. TRZYKOSY
6. KAMIENIEC 14. ZBIGNIEWICE
7. KRZCIN 15. ZBIGNIEWICE KOLONIA
8. ŁUKOWIEC

Sołtysi Gminy Koprzywnica

Nr telefonu
Miejscowość Imię i nazwisko
669 524 477 BeszyceGrażyna Sulicka
609 056 103 BłonieBożena Maciąg
795 930 350CiszycaMaria Dziubek
786 971 560DmosiceZdzisława Sygnet
696 071 590 Gnieszowice Justyna Piatkowska
609 479 371 KamieniecMarek Piątek
530 633 424KrzcinArkadiusz Kulza
725 128 444 ŁukowiecKlaudia Ciach-Szatan
604 605 175 Niedźwice Katarzyna Koziarska
781 295 564 PostronnaMaria Lachtara
665 318 036SośniczanyDanuta Rączkowska
691 250 498
661 162 530
Świężyce Mirosław Chwałek
513 196 986TrzykosyEwa Słaba
697 828 391 Zbigniewice Genowefa Mazur
510 286 544 Zbigniewice Kolonia Anna Baran
Skip to content