1. Start
  2. Aktualności

Kategoria: Aktualności

Aktualności
Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach uprzejmie informuje, że obecnie jest realizowana XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020. KOWR wesprze organizacyjnie FEP przy realizacji Programu w Segmencie IA, który skierowany jest do…

Aktualności
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” W dniu 28.06.2018r. Gmina Koprzywnica  podsiała umowę na realizację zadania Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koprzywnica w ramach…

Aktualności
Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Komunikat Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019 r. Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych…

Aktualności
Szacowanie strat szkód

Szacowanie strat szkód

Urząd  Miasta i  Gminy  w  Koprzywnicy  informuje rolników, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 15-16.04.2019r. oraz gradu i nawalnego deszczu z dnia 16.06.2019r., że harmonogram prac…

Aktualności
Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w MGOKiS

Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w MGOKiS

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy od 10.04.2019r. do 29.11.2019r. ” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury realizuje zadanie p.n. ,,Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury…

Aktualności
Spotkanie informacyjne programu „Rodzina 500+”

Spotkanie informacyjne programu „Rodzina 500+”

W dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące zmodyfikowanego programu Rodzina 500+. W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek spotkanie poprowadziła Pani Dyrektor Wydziału…

Aktualności
Przebudowa drogi w Koprzywnicy

Przebudowa drogi w Koprzywnicy

 W dniu  04.07.2019r dokonano odbioru końcowego zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3802 w miejscowości Koprzywnica  od km 0+000 do km 0+300, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego Przebudowa polegała na plantowaniu skarp wąwozu, na profilowaniu i…

Aktualności
Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 29 czerwca odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Koprzywnicy. W zawodach udział wzięły OSP Gnieszowice, OSP Ciszyca, OSP Krzcin, OSP Koprzywnica oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z…

Aktualności
AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ

AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ

Gmina Koprzywnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy od 1 czerwca 2019 r. do    31 maja 2020 r. będzie realizował projekt pn. „AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Aktualności
Rodzina 500+

Rodzina 500+

Już od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące rządowego programu Rodzina 500+. Świadczenie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W związku z powyższym…

Rozmiar tekstu
Kontrast