ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu
  1. Start
  2. Author Blogs

Autor: Informatyk

Informatyk

Aktualności
Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Trwa rekrutacja do programu Szlachetna Paczka! Szukamy bohatera, który może odmienić losy wielu rodzin! Zastanawiasz się, czym zajmuje się LIDER w Szlachetnej Paczce? To nie takie trudne jak myślisz, to super przygoda! Poszukujemy lidera w Sandomierzu!…

Aktualności
Wybierzcie życie bez cukrzycy!

Wybierzcie życie bez cukrzycy!

Drodzy mieszkańcy, Wybierzcie życie bez cukrzycy! Nasza Gmina aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka…

Ogłoszenia
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2020

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2020

Z A P R O S Z E N I E         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,  (Dz.  U.  z  2020r. poz. 713 )  Przewodnicząca …

Ogłoszenia
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – bezpłatne szkolenie online

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – bezpłatne szkolenie online

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie sięw…

Remont odcinka drogi gminnej nr 334080 T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓWPAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH „Remont odcinka drogi gminnej nr 334080 T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska ” DOFINANSOWANIE 378 473,00  zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  540 676,53 zł Remont odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej poprawi…

Ogłoszenia
Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w przyszłości O tym,że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do…

Aktualności
Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Szanowni Państwo! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, zaprasza do udziału w kolejnej  edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Polska smakuje”, którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.…

Aktualności
Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

W związku z realizacją zadania pn.: „ Remont odcinka drogi gminnej nr 334080T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska”,  Wykonawca robót PBI Infrastruktura SA  zawiadamia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu od dnia 16.07.2020 r. na czas…

Ogłoszenia
II stopień alarmowy – BRAVO-CRP

II stopień alarmowy – BRAVO-CRP

P-121-108-20 ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019…

Aktualności
Ogłoszenie o naborze programu – „Moja Woda”

Ogłoszenie o naborze programu – „Moja Woda”

Szanowni Państwo Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.Podmioty mogące ubiegać…

Skip to content