ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

udostępnia wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą obowiązkowe dla rolników utrzymujących świnie w strefach z ograniczeniami z powodu ASF.

Posiadanie tych dokumentów będzie też postawą do wydawania świadectw weterynaryjnych pozwalających na legalne przemieszczanie tych zwierząt.


1. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
2. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Informatyk

Poprzedni wpis

Nabór wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Kolejny wpis

Obwieszczenie DU.6733.3.2021 z dnia 27.10.2021 r.