ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 dot. uchylenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Informatyk

Poprzedni wpis

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Kolejny wpis

Informacja