Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

W 2021 r. na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych przez osoby do tego upoważnione.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.qios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021.

Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring(lokalizacia-stanowisk

Informatyk

Poprzedni wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXXIX

Kolejny wpis

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 dot. uchylenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Skip to content