ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nadciąga obowiązek przesyłania danych o budynkach

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie istotnym narzędziem  wspierającym walkę ze smogiem oraz wymianę pieców, tzw. „kopciuchów”. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Projekt uzyskał wsparcie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i rozłożony jest na lata 2021-2023.

Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklaracje w swojej gminie – w sposób elektroniczny lub pisemny. Na wysłanie informacji będą mieli 12 miesięcy. Deklaracja będzie zawierać informacje na temat tego, czym obywatele ogrzewają swoje domy, jakie posiadają źródła niskoemisyjnego ciepła (w tym zasilania z sieci ciepłowniczej), energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku i spalania paliw, co pomoże wprowadzać systemowe programy antysmogowe w całym kraju.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie konieczne wysłanie informacji 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Informatyk

Poprzedni wpis

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Kolejny wpis

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin