ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Nasze miejsca pamięci

NASZE MIEJSCA PAMIĘCI – CZEŚĆ POLEGŁYM  W HOŁDZIE O WOLNOŚĆ NARODU

            Na terenie Gminy Koprzywnica na Cmentarzu Parafialnym znajdują się mogiły poległych żołnierzy, którzy zginęli w walkach z Niemcami w  I i II wojnie światowej i walkach partyzanckich na terenie Gminy.

– MOGIŁA ZBIOROWA– mogiła obsiana trawą, wokół mogiły murek, na nim wmontowane granitowe słupki pomiędzy nimi łańcuch, kamień, a na nim granitowa tablica z godłem i napis:

„POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1863- 1864, 1914-1917, 1939-1944 „PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE ŻEŚMY POLEGLI WIERNI JEJ SŁUŻBIE …”

2010 r. – kolejne prace przy mogile to wyłożenie alejki prowadzącej do głazu kostką.
2011 r. i 2012 r.- obłożenie płytkami grysowymi murka okalającego mogiłę.

2014 r.- Kolejnym etapem prac przy mogile to wymiana słupków  metalowych na granitowe oraz piaskowanie i malowanie na czarno łańcuchów pomiędzy słupkami wokół mogiły.

2015 r.- wokół obeliska został wykonany z granitu murek jak również głaz został obrobiony, wokół założono podstawę granitową i na nim zamontowana została płyta z napisem :

POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1863- 1864, 1914-1917, 1939-1944 „PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI JEJ SŁUŻBIE…”

  • wokół obeliska została położona kostka granitowa.

2016 r.- wymieniony został murek prowadzący do obelisku na murek granitowy, Nawieziona ziemia, wyrównano mogiłę została obsiano świeżą trawą.

– Mogiła indywidualna na Cmentarzu Parafialnym w Koprzywnicy obok mogiły zbiorowej  to mogiła  KPR. JÓZEFA GLENIA ur. 05 GRUDNIA 1908 r. ZGINĄŁ 11 WRZEŚNIA 1939 r. W WALCE Z NIEMCAMI NA TERENIE OSODY KOPRZYWNICA.     
Mogiła pojedyncza wykonana była z płytek lastrykowych, postawiony był krzyż metalowy z napisem:

„BÓG HONOR OJCZYZNA TU SPOCZYWA ŻOŁNIERZ POLSKI KPR. JÓZEF GLEŃ  WALCZĄCY O WOLNOŚĆ W WOJNIE 1939 r. UR. DNIA 05.12.1908 r. ZM. DN.11.09.1939 r. POKÓJ  JEGO PAMIĘCI”

2017 r. – wybudowano pomnik nagrobny zgodnie z projektem z granitu „IMPALA” oraz tablicę z napisem:

„ŚP JÓZEF GLEŃ KPR. WP LAT 30 UCZESTNIK WOJNY OBRONNEJ 1939 r. ZM.11.09.1939 r.”

MOGIŁA NIEZNANEGO POLSKIEGO ŻOŁNIERZA, który zginął 11 września 1939 r. w walce z Niemcami. (mogiła pojedyncza z płytek lastrykowych , krzyż metalowy napisem:

„TU  SPOCZYWA NIEZNANY  ŻOŁNIERZ  POLSKI   WALCZĄCY O WOLNOŚĆ ZMARŁ – WRZESIEŃ 1939 r.”

2018 r.- wykonano nowy pomnik nagrobny na mogile nieznanego żołnierza poległego we wrześniu 1939 r. polegający na wymianie nagrobka z płyt lastrykowych na nowy z granitu strzegomskiego wraz z tablicą z napisem :

„TU SPOCZYWA NIEZNANY ŻOŁNIERZ POLSKI WALCZĄCY O WOLNOŚĆ W WALCE Z NIEMCAMI ZGINĄŁ 11 WRZEŚNIA 1939 r. POKÓJ JEGO PAMIECI”

Wokół nagrobka opaska z kostki granitowej wraz z obrzeżem.

-Mogiła  PANI EWY ŁUTOWICZ

W 2008 r. wykonano nowy nagrobek lastrykowy Pani  Ewy Łutowicz członka „Armii Krajowej” ps. LIDIA”, która została rozstrzelana 15 marca 1943 r. przez gestapo była naczelniczką Urzędu Poczty w Koprzywnicy, pochodząca z Wilna z napisem:

„ŁUTOWICZ  EWA PS.”LIDIA” ŻOŁNIERZ „ARMII KRAJOWEJ” ROZSTRZELANA PRZEZ GESRTAPO 15.03.1943 r. CZEŚĆ  JEJ PAMIĘCI”

Prace przy w/w pomnikach wykonywane były z otrzymanych dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, w poszczególnych latach, na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Koprzywnica w sprawie powierzenia zadań przyznawania dotacji i ustalania wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami, oraz ze środków Gminy Koprzywnica.

Pomnik pamiĘci pod murem straceŃKOPRZYWNICA UL. 11 LISTOPADA

            W miejscu gdzie rozstrzelano pod murem kościelnym 47 Polaków  w hołdzie został wystawiony pomnik pamięci, to tam co roku składane są wiązanki, wieńce, palone znicze. Młodzież pełni wartę, recytuje wiersze, śpiewa pieśni patriotyczne.

KRZYŻ Z NAPISEM NA TABLICY Z INSKRYPCJĄ : 

Ś†P „ MIEJSCE UŚWIĘCONE MĘCZEŃSKĄ KRWIĄ 47 POLAKÓW WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ
7 DNIA 14.VII. 1939 r.
40 DNIA 25.III.1944 r.”

Przed krzyżem ułożone płytki chodnikowe.

Obecnie został wymieniony krzyż na granitowy, wokół wysypano białym kamyczkiem, wsadzono krzewy.

GŁAZ WMONTOWANY W PRZERWĘ MIĘDZY MUREM STRACEŃ

Na nim płycina, w niej żelazna tablica rozstrzelanych, godło i napis:

„HOŁD, PAMIĘĆ POLAKÓW ROZSTRZELANYM PRZEZ NIEMCÓW  W KOPRZYWNICY (poniżej lista rozstrzelanych)
BOŻE PRZYJM OFIARĘ ICH ŻYCIA ZA POLSKĘ SPOŁECZEŃSTWO”

 Duży głaz wstawiony w wyrwę zrobioną w murze. Wzniesiony w 1997 r. Na szczycie głazu krzyż, pod nim 9 postaci w czasie rozstrzeliwania. W centralnej części głazu płycina, w niej żelazna tablica. W górnym prawym rogu tablicy orzeł w koronie, obok napis. „HOŁD,PAMIĘĆ POLAKÓW ROZSTRZELANYM PRZEZ NIEMCÓW W KOPRZYWNICY”. Obok metalowy krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, przed ułożone płytki grysowe, zamontowane łańcuchy malowane na biało czerwono.

PŁYTA LASTRYKOWA – Płyta pionowa, ustawiona pod niewielkim katem, na niedużym podwyższeniu imitującym płytę nagrobną, na płycie metalowy krzyż, obok przymocowana czarna tablica z inskrypcją.

15 marca 1943 r. – został rozstrzelany przez gestapo Wincenty Łopatka członek „Armii Krajowej” ps. „Majster” właściciel warsztatu mechanicznego.

14 lipca 1943 r. – zostało rozstrzelanych przez gestapo 7 mieszkańców Koprzywnicy (zakładnicy) egzekucję wykonano pod murem kościelnym, byli to:

Marczewski Antoni z Koprzywnicy lat 25
Starzyński Feliks z Koprzywnicy lat 38
Staszczak Feliks z Ciszycy lat 22  
Chmielowiec Władysław z Trzykós lat 25
Pyszczek Jan z Trzykós lat 25
Luśtroń Marian z Dmosic lat 21
Luśtroń Tadeusz z Dmosic lat 18

12 maja 1943 r. – zostało rozstrzelanych przez gestapo 10-ciu mieszkańców Postronnej i Samborca, byli to członkowie „Armii Krajowej” i „Batalionów Chłopskich” (pomnik znajduje się w Postronnej na placu przy kaplicy) byli to:

Misiuda Michał lat 45
Niedbała Stanisław lat 31
Niedbała Marian lat 18
Zając Stanisław lat 39
Jaworski Walenty lat 19
Jaworski Jan lat 47
Toś Jan lat 33
Zarzycki Florian lat 26
Przewłocki Stefan lat 33
Zwierzyk Marceli lat 28

Ostatni rok pobytu Niemców w Koprzywnicy został upamiętniony potwornym mordem  na 40 Polakach w dniu 25 marca 1944 r. Był to odwet za nieudaną akcję „Jędrusiów” którzy chcąc zdobyć broń 17 marca 1944 r. zastrzelili w dzień targowy obok cmentarza grzebalnego 4 Niemców. Skazańców ustawiono szeregiem wzdłuż muru na przestrzeni około 50 m. Ofiary przywiezione zostały na samochodzie ciężarowym z Sandomierza. Serią z broni maszynowej hitlerowcy pozbawili życia młodych Polaków. Do tych osób co dawały jeszcze oznaki życia oprawcy oddali pojedyncze strzały. Po dokonaniu mordu opuścili pośpiesznie Koprzywnicę. Zwłoki pomordowanych kazali pochować w lasku przy ulicy Szkolnej w miejscu gdzie obecnie zlokalizowany jest Ośrodek Zdrowia w Koprzywnicy. Byli to:

Foremniak Józef – Wólka- Bodzechowska
Gajda Wincenty – Grójec
Gora Józef – Grójec
Grochulski Józef – Częstocice
Gwizdowski Marian – Denkówek
Kądziela Stanisław – Denkówek
Klimkiewicz Franciszek – Rzuchów
Kostrzewa Stefan – Denków
Niedbała Marian – Krasków
Nyderek Wilhelm – Ćmilów
Kuras Józef – Nadbrzezie
Pietrykowski Karol – Ćmielów
Polak Józef – Swirna
Rokita Bolesław – Brzustowa
Rzeźnik Kazimierz – Bodzechów
Sternik Piotr – Wólka Bodzechowska
Sternik Stanisław – Wólka Bodzechowska
Stolarski Jan – Goździelin
Scibor Maciej – Wólka Bodzechowska
Szymański Stanisław – Brzyborów
Walczyk Jan – Grójec
Witkowski Edward – Goździelin
Harażny Henryk – Szewna

Sporządziła: Teresa Koziarska