Rada Miejska

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  w  KOPRZYWNICY – KADENCJA  2018 – 2023

LP. Imię i nazwisko radnego Funkcja
1 Anna Zioło Przewodnicząca RM
2 Agnieszka Gawrońska Wiceprzewodnicząca RM
3 Radosław Wiśniewski Wiceprzewodniczący RM
4 Anna Materkowska Radna
5 Maria Anna Dziubek Radna
6 Bożena Maciąg  Radna
7 Maria Lachtara Radna
8 Marek Kubicki Radny
9 Adrian Piątkowski Radny
10 Klaudia Ciach-Szatan Radna
11 Paweł Gorycki Radny
12 Zdzisława Sygnet Radna
13 Karolina Latusek Radna
14 Szymon Wiącek  Radny
15 Jarosław Wroczek Radny

 KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ – KADENCJA  2018 – 2023

LP. Komisja Rewizyjna
1  
2  
3  

4

 

5  

LP. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1  
2  
3  

LP. Komisja Rolnictwa i Budżetowo – Gospodarcza
1  
2  
3  
4  

LP. Komisja Oświaty, Kultury,Ochrony Zdrowia,
Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki
1  
2  
3  
4  

LP. Komisja Ładu i Porządku Publicznego
1  
2  
3  
4  

Skip to content