INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – PRZYMROZKI WIOSENNE

ZGŁASZANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH PRZYMROZKI WIOSENNE

Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje o możliwości zgłaszania  szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniu 23.04.2024r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od dnia 06.05.2024 do dnia 17.05.2024r.

UWAGA! Druki: wniosku, zgody na przetwarzanie danych i dodatkowej tabeli (w przypadku dużej ilości upraw) znajdują się na stronie internetowej http://koprzywnica.eu/ oraz na stole w holu budynku urzędu. Wypełniony wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy pokój nr 16 (sekretariat) lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2024r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2024r).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15-847-70-49

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!

Informatyk

Poprzedni wpis

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – ogłoszenie XIII edycji

Kolejny wpis

W dniu 2 maja br. Urząd będzie nieczynny

Skip to content