Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły [Aktualizacja]

Szanowni Państwo

w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, której celem jest określenie kierunków dalszego rozwoju dla wskazanego obszaru. Poprzez udział w ankiecie mają Państwo możliwość uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Ankieta jest aktywna dla Państwa do 6 kwietnia br.
Link do ankiety:https://osidolinawisly.webankieta.pl/

W związku z nadal trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 link do ankiety zostały przedłużony do dnia 11.04.2022

Informatyk

Poprzedni wpis

Program „Równać Szanse”

Kolejny wpis

Informacje dot. przyjęcia uchodźców z Ukrainy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Austrii oraz Grecji

Skip to content