ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Rolnictwo

Dotacja celowa

Dotacja celowa na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w

Czytaj więcej