ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Rolnictwo

grafika wyrózniająca pszczoły na kwiatku

Pamiętajmy o pszczołach!

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi

Czytaj więcej