Program MALUCH+ 2021

Opis zadania

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Gmina Koprzywnica uzyskała po raz kolejny dofinansowanie w wysokości 19.200 zł na utrzymanie istniejących miejsc w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy. 24 maja 2021 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Pani Burmistrz Aleksandra Klubińska podpisała umowę dotacji. 

Skip to content