ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Jak to działa?

W jakiej sytuacji mogę uruchomić procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego i jak to zrobić?

Aby daną osobę zobowiązać do leczenia odwykowego, muszą jednocześnie wystąpić przynajmniej dwie wskazane w ustawie przesłanki:

– rozkład życia rodzinnego,
– demoralizacja małoletnich,
– uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
– systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Co powinno się napisać we wniosku? (wniosek można złożyć na piśmie, drogą elektroniczną bądź w formie ustnej podczas rozmowy)

  1. Należy opisać fakty dotyczące sposobu picia tej osoby, np. co pije, ile, gdzie, z kim: „mąż codziennie wraca do domu pod wpływem alkoholu”; „od kilkunastu miesięcy widzę, że syn ukrywa alkohol w garażu, pije w samotności, w ukryciu, unika rozmów na ten temat”
  2. Należy opisać zachowanie osoby pod wpływem alkoholu, jak to picie wpływa na rodzinę, czy w domu zamieszkują dzieci, które są świadkami takich zachowań. Jeśli a osoba wydaje pieniądze na alkohol albo przez swoje picie nie podejmuje pracy lub notorycznie zostaje zwalniana z tej pracy z powodu picia, nie dokłada się do budżetu domowego, nie płaci rachunków domowych za czynsz, prąd gaz – to także możesz opisać we wniosku.
  3. Można wskazać we wniosku osoby trzecie, które będą mogły udzielić informacji gminnej komisji, ewentualnie w późniejszym czasie sądowi. Gminna Komisja nie może wezwać takich osób – ich stawiennictwo jest dobrowolne.
  4. We wniosku należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon) i złożyć wniosek w Gminie, bądź wysłać pocztą.

Co dalej?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w odpowiedzi na złożony wniosek może wezwać do stawiennictwa osobę podaną we wniosku lub także samego wnioskodawcę w celu przeprowadzenia rozmowy i ustalenia dalszych kroków.

W dalszym ciągu z osobą, która ma problem z piciem alkoholu przeprowadzana jest rozmowa motywująca do odbycia spotkania w Poradni Uzależnień w celu konsultacji ze specjalistą i diagnozy w kierunku uzależnienia.

Skip to content