Stop dopalaczom

Dopalacze = nowe narkotyki = nowe substancje psychoaktywne (NSP)

         Jest to określenie, które od dłuższego czasu używamy nazywając substancje psychoaktywne bliżej nieokreślonego pochodzenia i składu. Nowe narkotyki to problem większości krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. Jak dotąd nie znalazły się skuteczne regulacje  prawne, które eliminowały by całkowicie dostęp do tych substancji.

Internet jest jednym z głównych narzędzi pośredniczącym w zdobywaniu dopalaczy oraz informacji na ich temat.

Często na dopalaczach widnieje informacja „PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA” „PRODUKT NIESPOŻYWCZY, KOLEKCJONERSKI” – w taki sposób producenci zabezpieczają się przed odpowiedzialnością prawną za ewentualne spowodowanie zatrucia, bądź śmierci użytkownika.

W składzie rzekomych „PRODUKTÓW KOLEKCJONERSKICH” znajdują się pewne ilości nowych narkotyków, czyli właśnie dopalaczy działających na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku nowych substancji psychoaktywnych (NSP) znajomość budowy chemicznej pozwala na określenie :”przynależności” danego związku do grupy, której stanowi pochodną, ale tylko z pewnym prawdopodobieństwem możliwych kierunków i efektów działania na człowieka.

Dopalacze zmieniają pracę układu nerwowego, czyli wpływają na funkcjonowanie poszczególnych części mózgu odpowiedzialnych za różne procesy, np. emocje czy zmysły.

Dopalacze i inne narkotyki uzależniają !!!!!!

Zaburzają prawidłowe funkcje mezolimbicznego układu dopaminowego w mózgu, który stanowi tzw. układ nagrody. Pod wpływem dopalaczy o własnościach psychostymulujących zwiększa się uwalnianie dopaminy w tym układzie i w ten sposób polepsza się samopoczucie, nastrój u przyjmującego. Kilkakrotne przyjęcie takiej substancji powoduje nasiloną odpowiedź ze strony układu dopaminowego, co prowadzi do uzależnienia. Po odstawieniu substancji pojawiają się nieprzyjemne objawy: głód narkotykowy. Użytkownik poszukuje narkotyku, który przywróci dobre samopoczucie.

Większość NSP nie jest poznana pod względem dawki: stopnia oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy; w niewielkim stopniu jest poznana ich farmakologia i toksykologia.

Okazuje się jednak, że te nowe  narkotyki, które udało się zbadać są bardzo toksyczna dla całego organizmu, a także dla mózgu, ponieważ uszkadzają zakończenia nerwowe, powodują zmiany w różnych częściach mózgu, a to prowadzi do psychoz, zaburzeń emocjonalnych, wywołuje agresję.

Dopalacze działają mocno uzależniająco i neurotoksycznie (prowadzą m.in. do zaburzeń pamięci, wywołują agresję). Mogą przyczynić się do wystąpienia schizofrenii.
Szczególnie jednak niebezpieczne są mieszanki. Użytkownicy łączą ze sobą różne klasy związków psychoaktywnych, a to „zapijają” alkoholem i zażywają jeszcze leki przeciwlękowe.

Te mieszanki mogą mieć nieprzewidywalne skutki, mogą prowadzić nawet do zgonu.

Zatrucie dopalaczami – objawy

Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami należą bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe. Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży.

Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków.

Skip to content