ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Kategoria: Nagrania sesji z napisami

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXX

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXX

Część 1 – 10.11.2020 r, Część 2 – 13.11.2020 r.