ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Autor: Aleksandra Kornacka

Aleksandra Kornacka

Uwaga! Test syren alarmowych!

Uwaga! Test syren alarmowych!

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na terenie Gminy Koprzywnica przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegający na głośnym użyciu syren alarmowych. Głośna próba syren alarmowych ma na celu sprawdzenie…

Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy w Koprzywnicy w dniu 22.07.2022

Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy w Koprzywnicy w dniu 22.07.2022

W dniu 22.07.2022 Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy będzie czynny do godz. 14.00.

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w lipcu (za I półrocze) i…

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – grad. Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu.

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – grad. Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu.

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu, które miało miejsce w dniu 11.07.2022r. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od 18.07.2022r. do 22.07.2022r. Do…

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze…

Zaproszenie na III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000

Zaproszenie na III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000

III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 w trybie on-line Termin spotkania:11 lipca 2022 r. godz. 10.00 Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę…

WAŻNY KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCY WODY

WAŻNY KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCY WODY

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z gminnej sieci wodociągowej. W szczególności zabrania się…