1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1
Znajdujesz się w: Strona główna / Gospodarka / Rolnictwo

Rolnictwo

 
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH 

       Gmina Koprzywnica, dla której funkcją wiodącą jest rolnictwo, położona jest w obrębie makroregionów: Wyżyny Kielecko Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Część południowo - wschodnia leży w dolinie Wisły.

       Gmina sąsiaduje z gminami: Łosiów, Klimontów, Samborzec a przez Wisłę od strony wschodniej z miastem powiatowym - Tarnobrzegiem. 

       Obszar Gminy w granicach administracyjnych wynosi 6919ha, ludność 7284 mieszkańców. W skład gminy wchodzi łącznie 18 jednostek sołectw z czego w skład miasta Koprzywnica wchodzi Osiedle Cegielnia i Zarzecze.

Rodzaj i skala produkcji są ściśle związane z kompleksami glebowymi, tradycją uprawy roślin i hodowlą zwierząt, funkcjonowaniem zakładów przetwórczych, bliskością dużych aglomeracji miejskich.

W gminie obserwuje się ogólnie spadek a nawet zaniechanie takich produkcji jak: zboża, chów trzody chlewnej, młodego bydła rzeźnego, bydła mlecznego na rzecz sadownictwa i warzywnictwa.

Liczba gospodarstw rolnych 2007r.
Ogółem 3519

Grupa

Ilość

Przedział
od                   do

A

1375

1,00 ha

2,00 ha

B

748

2,00 ha

5,00 ha

C

149

5,00 ha

7,00 ha

D

46

7,00 ha

10,00 ha

E

14

10,00 ha

13,50 ha

H

2

13,50 ha

23,00 ha - i więcej

K1

1185

- od gruntów i użytków rolnych do 1,00 ha

Powierzchnia lasów w gminie 413,99 ha.

Użytkowanie gruntów w gminie:

- użytki rolne                  - 4646 ha
w tym:
- grunty orne                   - 2518 ha,
- sady                             - 1467 ha (jabłoń 1212 ha, grusze 21 ha, śliwy 45 ha, wiśnia 118 ha, krzewy jagodowe 35 ha),
- łąki                              - 611 ha,
- pastwiska                     -  49 ha,
- lasy, grunty leśne          - 258 ha,
- pozostałe grunty           - 321 ha.

Powierzchnia zasiewów - głównie ziemiopłodów:

- zboża ogółem                 - 1429 ha,
- ziemniaki                        - 330 ha,
- przemysłowe                  - 8 ha,
- w tym buraki cukrowe    - 2 ha,
- pastewne                       - 49 ha,
- pozostałe 309 ha w tym warzywa 262 ha.

Bydło ogółem: 827 szt.
w tym krowy   570 szt.

Trzoda chlewna 1517 szt.
- w tym lochy                   111 szt.
- kozy                                74 szt.
- konie                             156 szt.
- króliki                            314 szt.
- drób                          23723 szt.
- pni pszczelich                 314 szt.

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 22 szt.

 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x