1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z 2004 r.),

2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104),

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych( Dz.U.z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej(Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),

5. uchwały Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy Nr IX/23/90 z dnia 1 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej- Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy,

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Koprzywnica.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Do zadań własnych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych i zasiłków okresowych, a także świadczenie usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków na usamodzielnienie gospodarcze, prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania ludziom tego pozbawionym, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Do zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także inne zadania wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

W OPS wyodrębniona jest komórka do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Pomocy społecznej na zasadach określanych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-   ubóstwa

-   sieroctwa

-   bezdomności

-   bezrobocia

-   długotrwałej choroby

-   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

-   alkoholizmu i narkomanii

-   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

-   klęski żywiołowej

-   przemocy w rodzinie

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,

- rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.


W celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej osoba zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o zarobkach netto,

- odcinek emerytury lub renty,

- zaświadczenie   z   Urzędu   Miasta   i   Gminy   o   wielkości   posiadanego gospodarstwa rolnego,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości netto pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,

- zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych.

 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x