1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1

Strategia rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOPRZYWNICA NA LATA 2007-2013
 
Przygotowanie podstawowego dokumentu strategicznego jednostki terytorialnej, Strategii rozwoju gminy, jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Otwarty charakter dokumentu oraz jego forma (wyrażenie zbioru potrzeb) powoduje konieczność szerokiego zaangażowania społecznego oraz pozyskania opinii na temat oczekiwań rozwojowych.
        Gmina Koprzywnica zmierzyć się musi w latach 2007-2013 z szeregiem istotnych problemów społecznych i technicznych, wśród których wymienia się m.in.: migrację ludności z obszaru gminy, problemy rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną. Strategia rozwoju formułuje te problemy oraz proponuje spoby zmiany istniejącego stanu rzeczy.     
        Strategia rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 wskazuje podstawowe cele strategiczne, planowane do realizacji w założonym okresie oraz sposoby ich wdrażania. Niezbędne jest współdziałanie władz samorządowych oraz społeczności lokalnej dla efektywnej wprowadzenia w zycie przyjętych zapisów. Strategia, jako dokument „żywy” i podlegający aktualizacji w pewnych odcinkach czasu ulegać będzie z pewnością korektom dostosowującym ją do zmieniających się warunków otoczenia. Korekty te nie będą jednak wykraczać poza zakres założonych celów strategicznych.
        Misja gminy Koprzywnica, którą jest poprawa komfortu życia mieszkańców, determinuje działania wpływające na wdrażanie Strategii. Konkretne działania (projekty) realizowane w powiązaniu z  poszczególnymi celami operacyjnymi włączone zostały do dokumentu jako załącznik.
        W obliczu nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE (lata 2007-2013) koniecznością staje się lepsze wykorzystanie dostępnych środków. Strategia wskazuje sposoby realizacji celu, jakim jest poprawa absorpcji funduszy unijnych. Dokument formułuje ponadto podstawowe obszary wymagające zmiany stanu istniejącego, wśród nich są działania na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, rozwoju gospodarczego gminy oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców.
        Wdrożenie strategii, właściwe monitorowanie jej realizacji (zwłaszcza pod kątem efektywności działań) oraz pozytywne zakończenie planowanych przedsięwzięć przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców.  
 
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x