1_ciszyca 2_kosciol 3_lukowiec d1 droga_efrr_flesz foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 k1 pomnik_prezydent samochod_strazacki_info_gora sw_florian_2015 urzad1

Plan Rozwoju Lokalnego 2007 - 2013

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2007 - 2013

Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym wchodzi w skład zakresu odpowiedzialności władz samorządowych gminnej jednostki terytorialnej. Rzetelne i właściwe oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w latach objętych okresem programowania, stanowi powinność wobec lokalnej społeczności zamieszkującej Gminę. Rzeczowa i trafna diagnoza stanu obecnego stanowi niezbędną podstawę, umożliwiającą pełne, a przy tym ujęte w ramy realności programowanie przedsięwzięć. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 jest dokumentem strategicznym przygotowanym w oparciu o powyższe kryteria.
             Zadania inwestycyjne wskazane w Planie są w pełni kompatybilne z celami strategicznymi i operacyjnymi zarysowanymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2007-2013. Realizacja tych przedsięwzięć stanowi podstawowy element wdrażania w życie założeń wspomnianej Strategii. 
      Plan Rozwoju Lokalnego zakłada, że większość inwestycji nim objętych będzie realizowana przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na poziomie regionu kieleckiego wdrażanie środków Funduszu jest możliwe za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dostrzega się ponadto możliwości, jakie w uzupełnieniu do Programu Operacyjnego daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). PROW jest szansą na realizację niewielkich inwestycji na terenach wiejskich, również w odniesieniu do terenu gminy Koprzywnica.
        Efektywne i uwieńczone sukcesem wdrożenie założeń Planu możliwe jest przy zaangażowaniu ogółu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Koprzywnica. Działania public relations, mające na celu promowanie informacji o Planie wśród mieszkańców Gminy stwarzają szansę na wzrost stopnia zaangażowania społeczności. Konieczne jest ponadto podkreślenie otwartego charakteru Planu Rozwoju Lokalnego, w przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych możliwa jest jego aktualizacja, przy zachowaniu właściwego trybu prawnego.
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
ul. 11 Listopada  88, 27-660 Koprzywnica, pow. Sandomierski, woj. świętokrzyskie
tel.: (+48) 15 847 70 40, fax: (+48) 15 847 70 77, email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl, http://koprzywnica.eu
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x