Aktualności

grafika przedstawiająca grupę dorosłych osób

„CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje iż nabór wniosków do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj więcej
logo Akademii Przedsiębiorczości

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

Czytaj więcej
Skip to content