Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – wydłużenie terminu na składanie wniosków do dnia 23.06.2023

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – przymrozki wiosenne

Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje o możliwości zgłaszania  szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniu 08.05.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 23.06.2023 r. (piątek)

Do wniosku o oszacowanie szkód producent rolny dołącza kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie na 2023 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Uwaga:
Wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy pokój nr 18 lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15-847-70-49

Informatyk

Poprzedni wpis

Mistrz dyktand III edycja

Kolejny wpis

Debata nad raportem o stanie Gminy Koprzywnica

Skip to content