Projektu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Koprzywnica rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”

Nr projektu: RPSW.12.01.00-26-0036/20-00

Wartość projektu: 4 908 854,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 943 816,40 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica poprzez przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

Projekt obejmuje swym zakresem 3 budynki o łącznej pow. użytkowej 4263,94 m2, tj.: Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy, Budynek Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie, Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy.

Informatyk

Poprzedni wpis

Ewaluacja LSR – zapraszamy do wypełnienia ankiet

Kolejny wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ LIX

Skip to content