ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – grad. Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu.

informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu, które miało miejsce w dniu 11.07.2022r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od 18.07.2022r. do 22.07.2022r.

Do wniosku o oszacowanie szkód producent rolny dołącza kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie na 2021r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Uwaga:
Wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy pokój nr 18 lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP.

Aleksandra Kornacka

Poprzedni wpis

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

Kolejny wpis

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)