ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

MAŁE GRANTY – WIELKIE SZANSE

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu we współpracy z Partnerami zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim i sandomierskim woj. świętokrzyskiego do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.
W edycji Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Dodatkowo w aktualnej edycji wsparcie można uzyskać na działania związane ze zmniejszaniem negatywnych skutków pandemii, działania dotyczące wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.
Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Wnioski można składać do 03.07.2022 r.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://www.dzialajlokalnie.opiwpr.org.pl/ oraz pod numerem telefonu: 15 833 34 00 lub w siedzibie Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Informatyk

Poprzedni wpis

XXIII Turniej Sołtysów „Sołtys-Wąchock 2022”

Kolejny wpis

Tworzymy Wspólnie Lokalną Strategie Rozwoju – Spotkania Konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej