ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Dotacje dla młodych

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości po raz kolejny ogłasza nabór do projektu „Dotacje dla młodych”.

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez osoby w wieku 18-29 lat,  bezrobotne niezarejestrowane w PUP i bierne zawodowo, promowanie postaw przedsiębiorczych u 50 os. (27K, 23M) i zwiększenie samozatrudnienia  przez 43 osoby( 23K, 20M) do 30.06.2023r. Projekt zakłada założenie działalności gospodarczych przez 43 os. w wieku 18-29 lat z powiatów buski, kielecki, pińczowski, staszowski, opatowski, ostrowiecki i sandomierski,  w szczególności  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

Plakat projektu dotacje dla mlodych

Informatyk

Poprzedni wpis

ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-22”

Kolejny wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – LI