ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Czas na biznes TERMIN REKRUTACJI: 13.04.2022 – 27.04.2022

”Czas na biznes” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie szkoleniowe, finansowe i pomostowe od 15 lutego 2022 r.  do 30 czerwca 2023 r.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia które zamieszkują lub uczą się na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci
  • reemigranci

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej:

https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-biznes

Informatyk

Poprzedni wpis

Informacje dot. przyjęcia uchodźców z Ukrainy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Austrii oraz Grecji

Kolejny wpis

Spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze”