ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

„PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych”

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma — dotacje dla osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020; rozpocznie się od 21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa
i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia — są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej), zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności _ osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób zaliczanych do kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

 1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
 2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  3.SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
  4.WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
  5. WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych.
  6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

  Nie wymagany jest wkład własny finansowy — udział w projekcie jest bezpłatny !

  Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :
  Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 1905 oraz do punktu rekrutacyjnego w
  Akademii Przedsiębiorczości: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

  Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie
  http://rig.org.pl/projekty-realizowane/https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/
  W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny

Informatyk

Poprzedni wpis

Agro-Market

Kolejny wpis

Cisza sprzyja powodzeniu operacji