Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

W związku z pojawiającymi się mylnymi informacjami na temat konieczności rejestracji obywateli Ukrainy, którzy pod 24 lutego br. przekroczyli granicy w związku z działaniami wojennymi w ich Ojczyźnie poniżej przytaczam stanowisko Rządu Polskiego, które należy traktować jako JEDYNIEOBOWIĄZUJACE. Można je znaleźć np. na stronie www Urzędu ds. Cudzoziemców:


„Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu. Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.”

Zachęcam do ich codziennego śledzenia, aby uniknąć błędnych informacji, które mogą pojawiać w
przestrzeni publicznej.

Informatyk

Poprzedni wpis

Punkt Skoordynowanej pomocy dla Ukrainy

Kolejny wpis

Harmonogram wypłat świadczeń marzec 2022

Skip to content