ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępne formy wsparcia
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
2. Wsparcie szkoleniowe
Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.
3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  – analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek
4. Wsparcie finansowe
• Dotacja  na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł
• Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Grupa docelowa
Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu
15.02.2022 r.  – 30.06.2023 r.

W ramach projektu „Czas na biznes” oferujemy wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy, oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jesteśmy firmą doradczą która działa już od ponad 25 lat, z powodzeniem realizując bogatą i różnorodną ofertę usług doradczych i szkoleniowych. Wszystkie dostępne usługi tworzymy w oparciu o rozeznanie kierunków zmian współczesnej rzeczywistości oraz wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów. Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015 o nr Q&R 782.

Szczegółowe informacje:
• KSWP Końskie: Karolina Jura, tel. 41 260 46 43, k_jura@kswp.org.pl
• KSWP Kielce: Dorota Krajcarz, tel. 41 345 39 08, d_krajcarz@kswp.org.pl
• KSWP Starachowice: Aneta Tomczyk, tel. 41 275 35 45, a_tomczyk@kswp.org.pl

https://www.kswp.org.pl/pl/aktualnosci/unia-europejska/projekt-czas-na-biznes

Informatyk

Poprzedni wpis

Gmina Koprzywnica otrzymała dofinansowanie do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Kolejny wpis

Podstawowy Kurs Chemizacyjny