ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

ŚODR O. Sandomierz zaprasza na szkolenie z integrowanej produkcji roślin sadowniczych

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin – moduł sadowniczy. Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2022 roku (wtorek) w siedzibie sandomierskiego oddziału ŚODR (ul. Mokoszyńska 3).

Szkolenie uzupełniające z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin – moduł sadowniczy jest jednodniowe, obejmuje 7 godzin wykładowych i kończy się testem egzaminacyjnym. Po zaliczeniu testu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat.

Kontakt
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt:

Anna Chmiel
tel. 15 833 31 00 wew. 317
anna.chmiel@sodr.pl
Małgorzata Miłek
tel. 15 833 31 00 wew. 316
malgorzata.milek@sodr.pl

Informatyk

Poprzedni wpis

” Szukamy właściciela psa „

Kolejny wpis

Informacja dla rolników – lista odmian zalecanych dla województwa świętokrzyskiego