ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Kurs chemizacyjny Uzupełniający

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu
zaprasza na kurs chemizacyjny – uzupełniający
umożliwiający stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy:

kurs odbędzie się w dniu 08.02.2022 r. od godz. 900 

w UMiG w Koprzywnicy,
koszt kursu wynosi 100 zł, należy zabrać ze sobą dowód osobisty, numer ewidencyjny gospodarstwa rolnego.
uzyskane zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Brak aktualnego zaświadczenia może skutkować potrąceniem płatności bezpośrednich.

Kurs wymagany jest przy zakupie środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności

Prosimy o zapisywanie się pod numer telefonu 692-134-390 Toś Marta

Informatyk

Poprzedni wpis

Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Kolejny wpis

Informacje o CEEB