ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Konkurs „Sołtys Roku” 2022

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej ogłasza coroczny konkurs „Sołtys Roku” województwa świętokrzyskiego pod patronatem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i starostów województwa świętokrzyskiego. Konkurs planujemy rozstrzygnąć do dn, 30.04.2022r. ,a nagrody i wyróżnienia wręczyć na Zjeździe Sołtysów 25.06.2022 roku w Wąchocku

Wręczenia wyróżnień dokonają najwyższe Władze naszego województwa.

Jesteśmy przekonani że w naszych gminach są sołtysi którzy są godni takiego tytułu. Są najbliżej swoich mieszkańców, potrafią bezinteresownie się troszczyć o ich dobro i stanowią pomost łączący Sołectwo z Urzędem Gminy.

Informatyk

Poprzedni wpis

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Kolejny wpis

Panorama Koprzywnicka nr 1/2022