ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Obwieszczenie DU.6733.10.2021 z dnia 10.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63, na działkach o numerach ewidencyjnych 558, 1027, 569/3 w miejscowości Krzcin,  gmina Koprzywnica.

Obwieszczenie DU.6733.10.2021 z dnia 10.01.2022 r.

Informatyk

Poprzedni wpis

Szukamy właściciela psa

Kolejny wpis

uDOSTĘPniacze do akcji!