ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

„CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje iż nabór wniosków do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNESwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe) został  przedłużony do 05.01.2022 roku. W związku z tym w projekcie będą mogły uczestniczyć osoby, które utraciły zatrudnienie z końcem 2021 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety, które ukończyły 30 lat i pozostają bez zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

  1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
  2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
  4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  5. WSPARCIE POMOSTOWE DO 18.000,00 zł NETTO (miesięcznie 1.500,00 zł NETTO).

Wymagany wkład własny Uczestników w wysokości 6.800, zł netto.

Kierujemy to pismo do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie m.in. poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej i/lub profilach w mediach społecznościowych. Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 5 stycznia 2022 r. w biurach Akademii Przedsiębiorczości:

–  Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 0058, 501 493 940

oraz do punktu rekrutacyjnego

Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes  W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Dawid

Poprzedni wpis

Świąteczne życzenia dla mieszkańców Gminy Koprzywnica

Kolejny wpis

Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Rodzicu, sprawdź jakie należy spełnić formalności, by skorzystać z tej formy wsparcia.