ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

Jednocześnie informuję, że termin  obowiązkowego przekazywania informacji do CEEB dla właścicieli /zarządców wynosi:

– w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,

– w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

Ponadto więcej informacji oraz deklaracje w formie elektronicznej znajdą Państwo pod adresem www.zone.gunb.gov.pl.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracje do pobrania:

Informatyk

Poprzedni wpis

XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Kolejny wpis

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” od dnia 01.07.2021r.