Bezpłatna sterylizacja i kastracja na terenie gminy Koprzywnica

Informujemy mieszkańców Gminy Koprzywnica że Uchwałą Nr XXXVII/179/2021 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 4 maja 2021 r. został określony „Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koprzywnica w 2021 r.” W Programie zostały przeznaczone środki finansowe na sterylizację i kastrację zwierząt domowych posiadających właściciela.

Mieszkańcy Gminy mogą składać w Urzędzie wnioski wraz z dołączoną kserokopią aktualnego szczepienia psa lub suczki przeciw wściekliźnie. Wysokość dofinasowania wynosi 100%. Powyższa akcja jest prowadzona do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeden właściciel/osoba pod której opieką zwierzę się znajduję może ubiegać się o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie jednego zwierzęcia. Wszelkich informacji można uzyskać w pokoju nr 18 pod numerem telefonu    (15) 8477049.

Sterylizacja i kastracja przeprowadzana będzie w Gabinecie Weterynaryjnym – lek. wet. Tomasz Miodyński, ul. Połaniecka 19, 28-221 Osiek.

Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica. Prosimy o skorzystanie z możliwości sterylizacji i kastracji.

Wniosek o sfinansowanie zabiegów sterylizacji kastracji w załączeniu.

Informatyk

Poprzedni wpis

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych

Kolejny wpis

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Skip to content