ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa świętokrzyskiego

Wskazane adresy pomogą znaleźć nocleg i schronienie – 987 całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Informatyk

Poprzedni wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXXII

Kolejny wpis

Konkurs „Bliżej pszczół”