ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

Każdy, kto produkuje i sprzedaje żywność pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane oraz zboże – przeznaczone do produkcji żywności) do zakładów przetwórstwa, punktów skupu lub prowadzi sprzedaż na targowiskach, powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej.

Organem właściwym w sprawach rejestracji na terenie powiatu sandomierskiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz

Dawid

Poprzedni wpis

24 grudnia dniem wolnym od pracy w Urzędzie

Kolejny wpis

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej