ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Uprawa maku i konopi włóknistych w roku 2021.

I N F O R M A C J A

Uprawa maku i konopi włóknistych w roku 2021.

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2021 na terenie Gminy Koprzywnica proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica, w terminie do 20 listopada 2020r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na rok 2021.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
  • powierzchnia uprawy w ha,
  • cel prowadzenia uprawy – ( cele zostały określone w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami),
  • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/konopi włóknistych.

UWAGA:  zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Dawid

Poprzedni wpis

INFORMACJA COVID-19

Kolejny wpis

Dzierżawa gruntów pod panele fotowoltaiczne