ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

W gminie Koprzywnica wyremontowano nawierzchnię drogi na trasie rowerowej Green Velo [AKTUALIZACJA]

Zadanie: „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr. ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”.

Prawie dwa kilometry liczy odremontowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Sośniczany, w gminie Koprzywnica, po której prowadzi trasa rowerowa Green Velo.  Prace remontowe trwały od połowy lipca do 14 sierpnia tego roku. W środę, 26 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania. Przebudowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża oraz ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej. Odremontowana nawierzchnia  drogi jest szeroka na 2 metry 70 centymetrów. Pobocza zostały uzupełnione kruszywem łamanym oraz zostały podójnie utrwalone powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami kamiennymi.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” – Tomasz Wojtas. Koszt robót drogowych wyniósł 397.810, 15 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  w kwocie 372.810,15 zł. Koszt robót drogowych wyniósł 357.815,15 zł, opracowanie dokumentacji 15 tysięcy złotych. Gmina Koprzywnica do zadania dołożyła z budżetu  40 tysięcy złotych.

 Na odbiór końcowy władze gminy zaprosiły pana Macieja Długosza dyrektora Departamentu, Edukacji, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli wykonawcy. Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska dziękując za dofinansowanie inwestycji przypomniała, że turystyka rowerowa to jeden z elementów promocji miasta i gminy Koprzywnica.Łącznie trasa Green Velo na terenie gminy  Koprzywnica liczy prawie dwa kilometry. 700 metrów liczy trasa biegnąca przez miejscowość Sośniczany. Pozostały odcinek trasy przebiega przez Koprzywnicę.

AKTUALIZACJA 08.09.2020

Przebudowano drogę na długości 1,894 km , o szerokości 2,70 m .

Zakres robót obejmował: wykonanie podbudów z kruszyw łamanych, ułożeniu warstw z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym wraz z utrwaleniem grysami i emulsją asfaltową.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 416 660,15 zł  w tym 372.810,15 zł to kwota dotacji celowej Województwa Świętokrzyskiego.

Krystian Jarosz

Poprzedni wpis

Plan polowań zbiorowych i indywidualnych 2020/2021

Kolejny wpis

Wymiana wodomierzy Krzcin

Skip to content