ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Gminne Dożynki – Koprzywnica 2020. Wspólny wieniec symbolem tegorocznego święta.

Podczas nabożeństwa dożynkowego, które odbyło się w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 12 w kościele Świętego Floriana w Koprzywnicy poświęcony został wieniec dożynkowy – symbol wiary, miłości i wdzięczności za tegoroczne zbiory.W tym roku w związku z pandemią w Koprzywnicy doroczne święto plonów sprowadziło  się do wspólnej mszy dożynkowej. Przed nabożeństwem symboliczny wieniec został  przyniesiony do kościoła św. Floriana w korowodzie  prowadzonym przez burmistrz Aleksandrę Klubińską. Korowód wyruszył z siedziby Urzędu Miejskiego w Koprzywnicy. Gospodarzowi gminy towarzyszyli w przemarszu samorządowcy, mieszkańcy i Zespół „Powiślanie”. Burmistrz Aleksandra Klubińska  niosła symboliczny bochen chleba, który przy wejściu do kościoła przekazała uroczyście na ręce proboszcza księdza Jerzego Burka. Kilka bochenków chleba, jak co roku na dożynkowe święto  przekazała Piekarnia GS Samopomoc Chłopska w Koprzywnicy.W dożynkowym nabożeństwie uczestniczyli parlamentarzyści, radni, sołtysi, przedstawiciele Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy i zaproszeni goście.  Zgodnie z tradycją dożynkowy wieniec, który w tym roku był wspólnym dziełem łączącym wszystkie sołectwa z miasta i gminy Koprzywnica, został kilkakrotnie ośpiewany przez członków Zespołu Powiślanie, jaki działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy.   Podczas nabożeństwa burmistrz Aleksandra Klubińska dziękując  rolnikom i sadownikom za tegoroczne plony i zbiory podkreśliła, że jest to praca wymagająca wielu poświęceń i wyrzeczeń. Życząc rolnikom i ich  najbliższym zdrowia i wytrwałości burmistrz Klubińska wyraziła nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy za zebrane plony, rolnicy, i sadownicy osiągną satysfakcjonujące ceny.Dożynkowy wieniec został podczas mszy uroczyście poświęcony przez księdza Jerzego Burka, a po zakończeniu nabożeństwa, jako symbol tegorocznego święta plonów został uwieczniony przez uczestników uroczystości na wielu zdjęciach. 

Krystian Jarosz

Poprzedni wpis

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.

Kolejny wpis

Koprzywnica pełna skarbów. Udana akcja eksploracyjna w Koprzywnicy.