ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

Remont odcinka drogi gminnej nr 334080 T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie flaga-i-godło-na-www-1024x341.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Remont odcinka drogi gminnej nr 334080 T w m. Koprzywnica ul. Sandomierska ”

DOFINANSOWANIE 378 473,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  540 676,53 zł

Remont odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej poprawi bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników drogi, spowoduje wzrost atrakcyjności ulicy Sandomierskiej w mieście Koprzywnica, ułatwi poruszanie się jej mieszkańców oraz dojazd do pozostałej części miasta do dróg wyższych kategorii, ułatwi  dostęp do centrum handlowo-usługowego miasta, do  punktów działalności gospodarczej oraz obiektów  użyteczności publicznej.

Remont obejmuje odcinek drogi o dł. 339 mb polegający na odnowieniu nawierzchni jezdni    z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości od 6,0 do 7 m, nowej nawierzchni obustronnych chodników o szerokości zmiennej  i zjazdów z kostki brukowej betonowej.

Termin realizacji  od czerwca do października 2020 roku.

W/w zadanie jest obecnie realizowane.

Zdjęcia dotyczące wykonania poszczególnych etapów prac drogowych

Przekazanie placu budowy

Roboty przygotowawcze

Informatyk

Poprzedni wpis

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Kolejny wpis

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Skip to content