ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Remont drogi gminnej nr 334031 T w m. Koprzywnica – ul. Czynowa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Remont  drogi gminnej nr  334031 T w m. Koprzywnica  – ul. Czynowa”

DOFINANSOWANIE 109 762,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ  INWESTYCJI  182 936,87 zł

Remont drogi gminnej na ul. Czynowej poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, spowoduje wzrost atrakcyjności i komfort poruszania się jej mieszkańców oraz ulepszy dojazd do posesji, terenów sadowniczych a przede wszystkim do pozostałej części miasta do dróg wyższych kategorii (m.in. poprzez drogę powiatową nr 0805T do drogi krajowej nr 79). Nowa nawierzchnia będzie generować mniejsze natężenie hałasu.
W/w zadanie jest w trakcie realizacji.

Remont drogi obejmuje odcinek drogi o dl. 660 mb szerokości 4,5 m polegający na odnowieniu jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obejmuje odnowienie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szer. 0,5 m.

Termin realizacji październik 2019 – październik 2020

Zdjęcia dotyczące wykonania poszczególnych etapów prac drogowych

Roboty przygotowawcze

Wykonywanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego

Wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Zostało zrealizowane zadanie pn:
„ Remont drogi gminnej nr 334031 T w m. Koprzywnica – ul. Czynowa ” .

Wyremontowano drogę na długości 0,660 km , o szerokości jezdni 4,5 m.
Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyremontowano obustronne pobocza o szer. 0,5 m z kruszywa łamanego.

Zadanie pn. „ Remont drogi gminnej nr 334031 T w m. Koprzywnica – ul. Czynowa ” zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 182 936,87 zł
Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych: 109 762,00 zł
Udział własny Gminy: 73 174,87 zł.

Informatyk

Poprzedni wpis

Remont odcinka drogi gminnej nr 334086 T w m. Koprzywnica – ul. Tarnobrzeska

Kolejny wpis

Przebudowa drogi gminnej nr 334035 T Krzcin – Łukowiec