ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

+48 15 847 70 40

fax: +48 15 847 70 77

Menu

II stopień alarmowy – BRAVO-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające II stopień alarmowy CRP, tzw. Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów prezydenckich.

Zarządzony II stopień alarmowy ma obowiązywać na terytorium całego kraju od 26 czerwca od godz. 00.01 do 29 czerwca do godz. 23.59.

zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia Bravo-CRP wzmożonemu monitorowaniu podlega stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Monitorowane i weryfikowane jest też, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 W ramach przewidzianych działań sprawdzana jest dostępność usług elektronicznych, a personel instytucji informowany jest o konieczności zachowania zwiększonej czujności. W ramach tego stopnia alarmowego zapewniona jest także dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów i wprowadzone są całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

„Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję.

W związku z organizacją wyborów prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wprowadził na terytorium całego kraju II stopień alarmowy – BRAVO-CRP. Zarządzony II stopień alarmowy ma obowiązywać na terytorium całego kraju od 26 czerwca od godz. 00.01 do 29 czerwca do godz. 23.59.

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni, oznacza m.in. wprowadzenie wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, a także personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję.

Informatyk

Poprzedni wpis

Bitwa o wozy

Kolejny wpis

SESJA RADY MIEJSKIEJ – XXV

Skip to content